Weryfikacja nieruchomości (mapy akustyczne)

Mapy akustyczne

Po obejrzeniu wymarzonej nieruchomości (mieszkania, domu, działki) oraz otrzymaniu wyjaśnień od właściciela, że okolica jest cicha i spokojna, mało kto dalej sprawdza powyższe stwierdzenie. Oczywiście są takie osoby, które osobiście jadą w teren o różnych porach dnia aby nasłuchiwać i pytać sąsiadów. Mało kto wie, że jest alternatywne rozwiązanie, które znacznie ułatwia powyższą weryfikację, a mowa o mapie akustycznej.

Mapa hałasu (akustyczna) - opracowana na podstawie pomiarów hałasu i pokazująca tereny o zróżnicowanym poziomie hałasu. Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego określa regulacje dotyczące działań związanych z zapobieganiem lub zmniejszaniem szkodliwych skutków wpływu hałasu na środowisko. Na terenie Polski aktem prawnym regulującym w/w zagadnienie jest Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, a w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku znajdziemy pozostałe informacje.

Więcej na ten temat można znaleźć też np. pod adresem: https://pl.wikipedia.org/wiki/Mapa_akustyczna.

W przypadku weryfikacji sąsiedztwa danej nieruchomości mapa akustyczna dostarcza obiektywnej oceny odnośnie poziomu hałasu (drogowego, szynowego, przemysłowego).

W Szczecinie mamy dostępne dwie mapy: z 2008 r., 2014 r. oraz 2019 r.

W nowej odsłonie Portalu Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin znajdującej się pod adresem http://geoportal.szczecin.pl/mapa/, aby uruchomić mapy akustyczne, należy je wybrać z panelu rozwijanego "Mapa akustyczna 2008", "Mapa akustyczna 2014" lub "Mapa akustyczna 2019". Polecam lekturze szczególnie wskaźniki LDWN drogowy, szynowy i przemysłowy.

Mapy akustyczne nie są rozwiązaniem, któremu należy ufać bezgranicznie. Zawsze powinniśmy osobiście zweryfikować sąsiedztwo badanej nieruchomości i stwierdzić, czy nam odpowiada.

ZNAJDŹ OFERTĘ DLA SIEBIE

Copyrights © BAS Nieruchomości / ESTIT Marcin Bas. Wszelkie prawa zastrzeżone.