Weryfikacja nieruchomości (dostępne informacje publiczne)

Portal Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin

Z cyklu: weryfikacja nieruchomości (dostępne informacje publiczne)

Od dłuższej chwili pod adresem geoportal.szczecin.pl działa Portal Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin. Dla niewtajemniczonych jest to skarbnica wiedzy dotycząca danych o nieruchomościach i nie tylko. Dla osób znających Geoportal (Geoportal Infrastruktury Informacji Przestrzennej - geoportal.gov.pl) można wytłumaczyć, że Portal Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin jest jego lokalnym odpowiednikiem.

Znajdziemy tu m.in. mapy tematyczne, bazę planów zagospodarowania przestrzennego i rejestry publiczne zawierające dane przestrzenne. Więcej o projekcie znajduje się na stronie: geoportal.szczecin.pl/index.php/o-projekcie

W portalu jesteśmy w stanie sprawdzić dane przedmiotowe nieruchomości, które w wielu przypadkach mogą się okazać bardzo pomocne np. w procesie weryfikacji nieruchomości.

Użytkownicy korzystając z różnych dostępnych warstw mapy mogą wyświetlić np. osiedla administracyjne miasta, dzielnice oraz znane np. z Geoportalu ortofotomapy.

W mojej opinii jedną z najważniejszych pozycji jest "Zagospodarowanie przestrzenne". Więcej na ten temat znajduje się pod adresem: geoportal.szczecin.pl/index.php/miejscowe-plany-zagospodarowania-przestrzennego. Informacje niezwykle ważne dla osób planujących inwestycję polegającą na budowie np. domu jednorodzinnego, ale też ważne dla tych, co planują zmienić sposób użytkowania nieruchomości. Dostępne informacje mogą pomóc w ocenie sąsiedztwa analizowanej nieruchomości. Użytkownicy mogą się dowiedzieć np. czy pobliżu inwestycji deweloperskiej w przyszłości nie jest planowana trasa szybkiego ruchu.

Niemniej jednak należy pamiętać o tym, że dla potrzeb sprzedaży nieruchomości dokumentem honorowanym są wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, wypisy z kartoteki budynków i lokali, mapy zasadnicze (sytuacyjno-wysokościowe) pobrane z właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

W przypadku nieruchomości położonych na terenie Szczecina będzie to Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy ul. św. Jacka Odrowąża 1.

ZNAJDŹ OFERTĘ DLA SIEBIE

Copyrights © BAS Nieruchomości / ESTIT Marcin Bas. Wszelkie prawa zastrzeżone.