Informacja dla klienta

Materiały pomocnicze

Zgodnie z wejściem nowych regulacji prawnych zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta przedstawiamy Państwu informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy pośrednictwa:

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy pośrednictwa w terminie 14 dni od dnia jej podpisania bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować firmę:
ESTIT Marcin Bas, 70-372 Szczecin, Al. Bohaterów Warszawy 24/3
NIP: 8571684556, REGON: 812639009
tel. +48 918 812 521, e-mail: biuro(at)estit.pl

Jeśli umowa pośrednictwa została zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa Pośrednika podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu Państwa zamieszkani lub zwykłego pobytu albo wycieczki, termin do odstąpienia od umowy wynosi 30 dni.
Swoją decyzję o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego pisemnego oświadczenia, należy przesłać pocztą na powyższy adres lub złożyć osobiście.
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Wzór formularza odstąpienia od umowy:

ESTIT Marcin Bas, 70-372 Szczecin, Al. Bohaterów Warszawy 24/3
NIP: 8571684556, REGON: 812639009
tel. +48 918 812 521, e-mail: biuro(at)estit.pl

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami zawartej w dniu ..........
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ..........
- Adres konsumenta(-ów) ..........
- Podpis konsumenta(-ów) ..........
- Data ..........

(*) Niepotrzebne skreślić.

Nasza firma działa m.in. w oparciu o ustawę o gospodarce nieruchomościami oraz ustawie o prawach konsumenta.

ZNAJDŹ OFERTĘ DLA SIEBIE

Copyrights © BAS Nieruchomości / ESTIT Marcin Bas. Wszelkie prawa zastrzeżone.